Muutama sananen yhdenvertaisuustyöstä

Muutama sananen yhdenvertaisuudesta ja siitä, miksi työ sen eteen saattaa johtaa ihmisten alistamiseen ja vallankäyttöön silloinkin, kun perusajatus on tehdä hyvää ja auttaa.

Kun puhutaan yhdenvertaisuuden edistämisestä ja vähemmistöryhmien oikeuksien puolesta puhumisesta, liittyy edunvalvontajärjestöihin ja verkostoihin usein paljon valtaväestöön kuuluvia, joille vähemmistöjen asiat ovat lähellä sydäntä. Halutaan muuttaa maailmaa, ymmärretään muiden kärsimyksiä, halutaan auttaa. On kokemusta.

Kaikessa auttamisen halussa järjestöjen, verkostojen, yritysten ja konsulttien, kenen tahansa, olisi tärkeää pitää mielessä se, että

aitoa yhdenvertaisuutta saadaan vain kulkemalla yhdessä tasa-arvoisina, rinnakkain niiden kanssa, keiden puolesta olemme puhumassa.

Jos vähemmistön edustajat eivät ole edustettuna esimerkiksi edunvalvontajärjestöjen ja verkostojen toiminnassa, eikö ole ihan hyvä alkaa pohtimaan, että miksi näin? Miksi toiminnassamme ei ole mukana niitä ihmisiä, keiden etuja me haluamme ajaa? Ajaako toiminta oikeasti niiden etuja, keiden puolesta puhumme? Ovatko he tervetulleita mukaan muunakin kuin kokemusasiantuntijoina? Ovatko he tervetulleita toimintaan yhdenvertaisina asiantuntijoina, rakentamaan palveluja ja vaikuttamaan oman vähemmistönsä asioihin?

On tervettä tarkastella toimintaa aika ajoin ja tehdä toiminnan laadun auditointi. Kenelle tahansa, kuka yhdenvertaisuustyötä tekee.

Voidaan esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Onko toiminnassamme mukana vähemmistön edustajia?
  • Pääsevätkö he esteettömästi osallistumaan toimintaan?
  • Ovatko he mukana toiminnassa yhdenvertaisina toimijoina, joita kuunnellaan siinä missä muitakin?
  • Onko toiminta hyödyllistä vähemmistölle itselleen vai valtaväestön edustajille? Kenen etuja toiminta ajaa?

Toiminnassa kuin toiminnassa on tärkeää kirkastaa strategia – visio, missio ja arvot – käytännön polku, jolla visiota kohti kuljetaan.

  • Miten vähemmistöryhmät ovat mukana luomassa ja toteuttamassa näitä?

Valitettavan usein hyväntahtoinen vähemmistöjen etuja ajava toiminta kutistuu, tavalla tai toisella, valtaväestön intresseihin ja valtaväestön aseman vahvistamiseen, status quon ylläpitämiseen, vähemmistön kustannuksella.

Organisaatioiden DEI työssä myös voi käydä näin.

Olisiko tahoja, jotka voisivat ottaa palveluvalikoimaansa tällaisen toiminnan eettisen auditoinnin vähemmistönäkökulmasta?

#yhdenvertaisuus #vähemmistöt #deiwork #inkluusio #johtaminen #järjestöt

Make this world better sign with different colour letters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: